Thông tin du khách

Theo luật chúng tôi được yêu cầu cung cấp cho bạn bảo hiểm du lịch. Vì lý do này, tôi yêu cầu tất cả khách hàng của mình hoàn tất, ký tên và gửi Biểu mẫu bảo hiểm du lịch này cho biết rằng bạn đã được cung cấp bảo hiểm du lịch trong gói tour

Trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra khi chúng ta không lường trước. Chúng tôi khuyên bạn nên bảo vệ kỳ nghỉ của mình bằng chính sách bảo hiểm du lịch. Một thực tế quan trọng khác cần ghi nhớ là hầu hết các tour du lịch không uy tín sẽ không mua bảo hiểm cho khách hàng của mình.

Bảo hiểm du lịch của bạn sẽ bảo vệ bạn cho các trường hợp sau:

Chi phí y tế trong trường hợp khẩn cấp

Chi phí vận chuyển y tế

Hỗ trợ đường dây nóng 24/7

Bạn KHÔNG CHI TRẢ THÊM bất cứ chi phí nào cho chuyến tham quan của bạn.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng bạn KHÔNG có bảo hiểm cho đến khi bạn điền đầy đủ thông tin đăng ký! Bảo hiểm có sẵn sẽ không áp dụng cho các sự kiện thế giới như đình công, thiên tai, khủng bố, v.v.