Phương thức thanh toán

Có nhiều phương thức thanh toán tùy vào sự lựa chọn của quý khách.

1. Thanh toán trực tuyến:

Thanh toán tiền tour, khách sạn, vé xe vận chuyển, thuê xe, v.v… (Sau đây gọi là “Dịch vụ”) có thể thực hiện qua hệ thống thanh toán trực tuyến của Phongnha Discovery. 

Các thẻ sau đây được chấp nhận:
Visa
Master
ATM (Các thẻ nội địa)
Hệ thống thanh toán bằng thẻ tín dụng đảm bảo an toàn và hoạt động liên kết với OnePay. 

Một biên nhận sẽ được gởi đến địa chỉ email dùng khi thanh toán. Quý khách nên lưu giữ biên nhận này để làm chứng từ thanh toán.

Quí khách vui lòng mang theo thẻ tín dụng đã dùng để mua trực tuyến Dịch vụ và hộ chiếu hoặc CMND để xác thực giao dịch tại văn phòng Phongnha Discovery trước khi khởi hành.

2. Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng:

Quý khách có thể thanh toán tiền Dịch vụ bằng chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Phongnha Discovery. 

Chi tiết ngân hàng của Phongnha Discovery như sau: Vui lòng liên hệ chúng tôi.

Người chuyển khoản / Người thanh toán chịu trách nhiệm trả phí ngân hàng.
Thanh toán tiền Dịch vụ có thể bằng tiền Đồng Việt Nam (VND) hoặc Đô la Mỹ (USD).

3. Thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng Phongnha Discovery