Quảng Bình giải cứu Sao La khỏi bờ vực tuyệt chủng

02/10/2023
Share:

Quảng Bình giải cứu Sao La khỏi bờ vực tuyệt chủng

Hình ảnh cá thể nghi Sao La trong rừng Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được phát hiện qua bẫy ảnh năm 2019. Ảnh: Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Theo đó, dự án “giải cứu Sao La khỏi bờ vực tuyệt chủng” tại Quảng Bình với mục tiêu phát hiện và bảo tồn loài Sao La trong tự nhiên ở vùng Trung Trường Sơn Việt Nam; tăng cường hoạt động tìm kiếm, phát hiện Sao La trên toàn khu vực Trung Trường Sơn; hỗ trợ khẩn cấp và trực tiếp để xác định, giảm thiểu các mối đe dọa với Sao La tại khu vực ưu tiên trong phạm vi khu vực Trung Trường Sơn Việt Nam; phổ biến kiến thức về Sao La và nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm tăng khả năng phát hiện Sao La trong phạm vi cư trú của loài này.

Dự án được triển khai trên cơ sở đề nghị của Sở NN-PTNT tỉnh, Sở KHĐT tỉnh thông qua Ban Quản lý Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Bình (VFBC tỉnh Quảng Bình).

UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, dự án có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án VFBC tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF - Việt Nam) và cơ quan liên quan thực hiện đúng quy định phê duyệt, tiếp nhận viện trợ; các kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, có phương án đảm bảo an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội; các bẫy ảnh dùng để giám sát đa dạng sinh học và phát hiện cá thể Sao La cần sử dụng đúng mục đích, chấp hành nghiêm quy định về pháp luật về sử dụng thiết bị...

* Nguồn: Báo Lao Động

Tin liên quan